27.12.12

Ο έρωτας είναι εγγενής


"Mercy mercy, Mr. Percy, there ain't nothing back in Jersey
But a broken-down jalopy of a man I left behind
And the dream that I was chasing, and a battle with booze
And an open invitation to the blues"


ΣΩΤ. ΓΟΡΓΟΓΕΤΑΣ-ΤΡΙΚΑΛΑ-ΟΣΑ ΘΥΜΑΜΑΙ/ΦΛΩΜΠΕΡ ΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: