21.12.12

Και.(3).ΚΑΛΑ.τέλος

 This is the end
Hold your breath and count to ten
Feel the earth move and then
Hear my heart burst again

Skyfall is where we start
A thousand miles and poles apart
Where worlds collide and days are dark.|.Η πορεία είναι μια γραμμή. Ευθεία ξε-ευθεία, είναι γραμμή. Και δεν έχει τέλος.
Δεν υπάρχει τέλος. Αν υπήρχε, θα έπρεπε πριν από αυτό να ορίσουμε την αρχή.|.
Ποια είναι η αρχή λοιπόν;
Από πού θα άρχιζες;

Δεν υπάρχουν σχόλια: