19.11.12

πάνω από αυτή την γέφυρα, δεν υπάρχει


"I’m just walking with a ghost
And it’s walking by my side
My soul is dancing on my cheek
I don’t know where the exit is


Every day is still the same
And I don’t know what to do; I’m carrying
My tears in a plastic bag
And it’s the only thing I got from you

...
I wish, our company is shy, probably
Another dance, another chance, another romance
It can be till the end

I wish, our company is shy, probably
Another dance, another chance, another romance
It can be till the end..."

το ταβάνι
είναι που φοβάμαι
που θα μου κρύβει το φως
το 23

Δεν υπάρχουν σχόλια: