13.11.12

πώς σε λένε κι από πού κρατά η σκούφια σου


"Winter's cityside
Crystal bits of snowflakes
All around my head and in the wind 
I had no illusions 
That I'd ever find a glimpse 
Of summer's heatwaves in your eyes 

Neon on my naked skin, passing silhouettes 
Of strange illuminated mannequins 
Shall I stay here at the zoo 
Or should I go and change my point of view 
For other ugly scenes 
You did what you did to me 
Now it's history I see "θέλω πριν τελειώσει το καλοκαίρι να μάθω την ταυτότητά σου
μεγάλε

Δεν υπάρχουν σχόλια: