3.3.13

Άνοιξη

Ένας μαθητής μπαίνει μέσα στην τάξη. Κουβαλά ένα παιδί μαζί του.
Παιδική ηλικία, είδος προς εξαφάνιση

Μπήκε η Άνοιξη λέει το ημερολόγιο.
Ποιος συμφωνεί μαζί του; για να βλέπω χέρια...
Κανείς;
Κανένας;
Ωραία.
Να σας συστήσω λοιπόν τον φίλο μου τον Κανένα...

Δεν υπάρχουν σχόλια: