26.8.11

Κλαίουσα
κλαίουσα 
γεμάτη χρόνια
με μια πλάτη που γέρνει
γέρνει και γερνά
τόσο που το δάχτυλο γλύφει το χώμα
ένα ένα.
Κι εκεί,
στα τέσσερα,

εκκίνηση!Δεν υπάρχουν σχόλια: