15.8.11

μέγα τ*αξίδι " two roads diverged in a wood, and I-
I took the one less traveled by,
And that has made all the difference "
Robert Frost


*L

Δεν υπάρχουν σχόλια: