12.9.13

είχα πάρει χάπια για να κοιμηθώ*σαν τη βουτιά πριν την επιστροφή,
σαν το τελευταίο ρούχο που πετάς από πάνω σου πριν κοιμηθείς,

έτσι.

[σπουδαία δικαιολογία]

Δεν υπάρχουν σχόλια: