8.1.13

Το ζευγάρωμα

εκείνη-εκείνος
αυτός-αυτή
εσύ-εγώ
εδώ-αλλού
Εκείνος τον ήξερε από την πρώτη στιγμή τον χρόνο που θα σπαταλούσε για χάρη της.
Εκείνη δεν τα πήγαινε και πολύ καλά με τον χρόνο. Έτρεχε, έπαιζε και σπαταλούσε. 
Κι εκείνη ξαφνικά έριξε έναν προβολέα -κανείς δεν ξέρει ακόμα το γιατί- και δεν έμεινε σκοτάδι για σκοτάδι. 
Και σε αυτό το φως, αυτό το φως αυτού του προβολέα, ο χρόνος εξατμίστηκε.
[ήχος]

Δεν υπάρχουν σχόλια: