29.8.12

ωχ, όχιπάλι error και λάθος μήνυμα
δεν εξηγείται αλλιώς το ξέρω
το λάθος πιξελιασμένο μήνυμα σε ακρωτηριασμένο νευρώνα
λάθος path
πάθημα, μάθημα
ίσως εξηγείται έτσι
αλλά μάλλον αλλιώς,
δεν εξηγείται αλλιώς

Δεν υπάρχουν σχόλια: