8.3.12

ένα καφέ


μπορεί να περιμένει
χρόνια σε έναν τοίχο
μπορεί να περιμένει δυο ζωές
ή και τρεις ακόμα ακόμα.
Εξαιρετικό!

Δεν υπάρχουν σχόλια: