8.2.12

πολλά χρόνια ^

                     


                            αν με ρωτήσεις δεν ξέρω,κι αν δε με ρωτήσεις ξέρω*

                         

.

*Αυγουστίνος, για τον χρόνο