24.1.12

δώσε μου λίγο χρόνο να σου εξηγήσωΟ Ηράκλειτος φαίνεται να είπε
πως δε μπορείς να διαβείς το ίδιο ποτάμι δεύτερη φορά.
Η κβαντομηχανική υποστηρίζει πως δε μπορείς να το διαβείς ούτε μια.
Ο Einstein υπαινίσεται πως μπορείς. Και μπορείς να το δεις να αλλάζει ροή, 
να πηγαίνει ανάποδα, να γυρίζει,
ακόμα και να σταματάει. 
Εφόσον κολυμπάς ικανοποιητικά γρήγορα.
Μήπως όμως τελικά είμαστε  το ποτάμι...;


I'm trying to understand why
Like a black hole in the sky
Your love is consuming my nights, my life
You're a singularity
A door opening on a new dimension
The stars and suns disappear
The whole universe lives in fear
Wiped off into nothingness,erased
Like a fantastic good-bye
efying even my imagination
Ifs another time
And it's another space
Ifs something that science can't describe
No one has ever seen
No one has ever been
A black hole in the sky, why?
Like a black hole in the sky

Δεν υπάρχουν σχόλια: